• Windows 7 PPTP
  • Отидете на Windows Menu и изберете Control Panel
  • Изберете Network and Sharing Center
  • Изберете Setup a new connection or network
  • Изберете Connect to a workplace и после Next
  • Изберете Use my Internet Connection (VPN)
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Internet address.
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Въведете Fvpn.com в полето Destination name:
  • Изберете Don't connect now и после Next
  • Въведете вашите потребителско име и парола в съответните полета, оставете полето Domain празно
  • Изберете Remember this password
  • Изберете Create и после Close
  • Изберете Network иконата от Windows Taskbar-а
  • Изберете Fvpn.com и после Connect
 • Windows 7 L2TP/IPSEC
  • Отидете на Windows Menu и изберете Control Panel
  • Изберете Network and Sharing Center
  • Изберете Setup a new connection or network
  • Изберете Connect to a workplace и после Next
  • Изберете Use my Internet Connection (VPN)
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Internet address.
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Въведете Fvpn.com в полето Destination name:
  • Изберете Don't connect now и после Next
  • Въведете вашите потребителско име и парола в съответните полета, оставете полето Domain празно
  • Изберете Remember this password
  • Изберете Create и после Close
  • Отворете Properties на новосъздадената VPN връзка
   • В Network and Sharing Center изберете Change adapter settings
   • Отворете с десен бутон новосъздадената VPN връзка и изберете Properties
  • В таб Security сменете Type of VPN в падащото меню от Automatic на Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPsec)
  • Изберете Advanced и изберете Use preshared key for authentication
  • Въведете ключа fvpnfvpn и после изберете OK и OK още веднъж
  • Изберете Network иконата от Windows Taskbar-а
  • Изберете Fvpn.com и после Connect
 • Windows Vista PPTP
  • От Start бутона изберете Control Panel
  • Изберете Network and Internet
  • Изберете Connect to a network
  • Изберете Setup a connection or network
  • Изберете Connect to a workplace и после Next
  • Изберете Use my Internet Connection
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Internet address и натиснете Next
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Въведете Fvpn.com в полето Destination name
  • Изберете Don't connect now и после Next
  • Въведете вашите потребителско име и парола в съответните полета, оставете полето Domain празно
  • Изберете Remember this password
  • Изберете Create и после Close
  • Изберете Start, Connect To, fvpn.com, Connect
 • Windows Vista L2TP/IPSEC
  • От Start бутона изберете Control Panel
  • Изберете Network and Internet
  • Изберете Connect to a network
  • Изберете Setup a connection or network
  • Изберете Connect to a workplace и после Next
  • Изберете Use my Internet Connection
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Internet address и натиснете Next
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Въведете Fvpn.com в полето Destination name
  • Изберете Don't connect now и после Next
  • Въведете вашите потребителско име и парола в съответните полета, оставете полето Domain празно
  • Изберете Remember this password
  • Изберете Create и после Close
  • Изберете Connect to a network отново
  • Изберете с десен бутон на мишката връзката Fvpn.com и изберете Properties
  • В прозореца Properties изберете таб Networking
  • В падащото меню Type of VPN изберете L2TP/IPsec VPN
  • Изберете IPsec Settings и изберете radio бутона Use preshared key for authentication
  • Въведете fvpnfvpn
  • Изберете OK и след това OK отново
  • Изберете Start, Connect To, fvpn.com, Connect
 • Windows XP PPTP
  • Натиснете Start и изберете Control Panel
  • Изберете Network Connection
  • Изберете Create a new connection от Network Tasks вляво, след това натиснете Next
  • Изберете Connect to the network at my workplace и после Next
  • Изберете Virtual Private Network connection и после Next
  • Въведете Fvpn.com в полето Company Name и натиснете Next
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Host Name и натиснете Next.
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Изберете "Anyone's Use"
  • Изберете Finish
  • Отворете Start, изберете Connect To и след това Fvpn.com
  • Въведете вашите потребителско име и парола в съответните полета и натиснете Connect
 • Windows XP L2TP/IPSEC
  • Натиснете Start и изберете Control Panel
  • Изберете Network Connection
  • Изберете Create a new connection от Network Tasks вляво, след това натиснете Next
  • Изберете Connect to the network at my workplace и после Next
  • Изберете Virtual Private Network connection и после Next
  • Въведете Fvpn.com в полето Company Name и натиснете Next
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Host Name и натиснете Next.
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Изберете "Anyone's Use"
  • Изберете Finish
  • В прозореца Connect изберете Properties
  • В таб Networking сменете Type of VPN в падащото меню от Automatic на L2TP IPSec VPN
  • В таб Security изберете IPSec Settings
  • Изберете Use pre-shared key for authentication
  • Въведете ключа fvpnfvpn и после изберете OK и OK още веднъж
  • Отворете Start, изберете Connect To и след това Fvpn.com
  • Въведете вашите потребителско име и парола в съответните полета и натиснете Connect
 • iPhone/iPad PPTP
  • Отворете Settings, изберете General, изберете Network и изберете VPN
  • Изберете Add VPN Configuration.
  • Изберете PPTP и въведете следната информация
   • Description Fvpn.com
   • Server bg.fvpn.com
    • За достъп през България: bg.fvpn.com
    • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
   • Account: вашето пторебителско име в Fvpn
   • Password: вашата парола в Fvpn
  • Натиснете Save
  • Отворете Settings
  • Изберете VPN връзката
 • iPhone/iPad L2TP/IPSEC
  • Отворете Settings, изберете General, изберете Network и изберете VPN
  • Изберете Add VPN Configuration.
  • Изберете L2TP и въведете следната информация
   • Description Fvpn.com
   • Server bg.fvpn.com
    • За достъп през България: bg.fvpn.com
    • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
   • Account: вашето пторебителско име в Fvpn
   • Password: вашата парола в Fvpn
   • Secret: fvpnfvpn
  • Натиснете Save
  • Отворете Settings
  • Изберете VPN връзката
 • Android PPTP
  • Отворете менюто и изберете Settings
  • Изберете Wireless and Network или Wireless Controls в зависимост от вашата версия на Android
  • Изберете VPN Settings
  • Изберете Add VPN
  • Изберете Add PPTP VPN
  • Изберете VPN Name и въведете Fvpn.com
  • Изберете Set VPN Server и въведете bg.fvpn.com
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Отворете менюто и изберете Save
  • Отворете менюто и изберете Settings
  • Изберете Wireless and Network или Wireless Controls в зависимост от вашата версия на Android
  • Изберете Fvpn.om VPN връзката
  • Въведете вашите потребителско име и парола
  • Изберете Remember username
  • Натиснете Connect
 • Android L2TP/IPSEC
  • Отворете менюто и изберете Settings
  • Изберете Wireless and Network или Wireless Controls в зависимост от вашата версия на Android
  • Изберете VPN Settings
  • Изберете Add VPN
  • Изберете Add L2TP/IPsec PSK VPN
  • Изберете VPN Name и въведете Fvpn.com
  • Изберете Set VPN Server и въведете bg.fvpn.com
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Изберете Set IPSec pre-shared key и въведете fvpnfvpn
  • Отворете менюто и изберете Save
  • Отворете менюто и изберете Settings
  • Изберете Wireless and Network или Wireless Controls в зависимост от вашата версия на Android
  • Изберете Fvpn.om VPN връзката
  • Въведете вашите потребителско име и парола
  • Изберете Remember username
  • Натиснете Connect
 • MacOSX PPTP
  • Отворете Network settings в System Preferences
   • Изберете Apple, след това System Preferences
   • Изберете Network от Internet & Wireless
  • Изберете + /символа плюс/
  • Изберете VPN за interface, PPTP за VPN Type и въведете Fvpn.com за Service Name
  • Изберете Create
  • Изберете новосъздадената връзка Fvpn.com
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Server Address
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Въведете вашето потребителско име от Fvpn в полето Account Name
  • Изберете Authentication Settings, въведете вашата парола в полето Password и натиснете OK
  • Изберете Advanced, изберете Send all traffic over VPN connection и след това натиснете OK
  • Натиснете Apply
  • Изберете иконата VPN от менюто
  • Изберете Connect Fvpn.com
 • MacOSX L2TP/IPSEC
  • Отворете Network settings в System Preferences
   • Изберете Apple, след това System Preferences
   • Изберете Network от Internet & Wireless
  • Изберете + /символа плюс/
  • Изберете VPN за interface, L2TP over IPSec за VPN Type и въведете Fvpn.com за Service Name
  • Изберете Create
  • Изберете новосъздадената връзка Fvpn.com
  • Въведете bg.fvpn.com в полето Server Address
   • За достъп през България: bg.fvpn.com
   • За достъп през Холандия: nl.fvpn.com
  • Въведете вашето потребителско име от Fvpn в полето Account Name
  • Изберете Authentication Settings, въведете вашата парола в полето Password и натиснете OK
  • Изберете radio бутона за Shared Secret в Machine Authentication. Въведете fvpnfvpn в полето Shared Secret и изберете OK
  • Изберете Advanced, изберете Send all traffic over VPN connection и след това натиснете OK
  • Натиснете Apply
  • Изберете иконата VPN от менюто
  • Изберете Connect Fvpn.com